Crowdfunding door en voor studenten.

Het Radboud Fonds ondersteunt studenten van de Radboud Universiteit door hen de mogelijkheid te bieden een crowdfundproject te starten en zo actief te participeren in de academische gemeenschap en in de maatschappij.